Lehdistötiedote 30.5.2005
(Heti vapaa julkaistavaksi)

Oppivien järjestelmien tutkijat ja kehittäjät Espoossa 15.-17.6.2005

Kesäkuun 15.-17. kokoontuu Teknilliseen korkeakouluun joukko oppivien järjestelmien huippututkijoita ja kehittäjiä monialaiseen ja kansainväliseen AKRR'05-konferenssiin (http://www.cis.hut.fi/AKRR05/). Oppivat järjestelmät mahdollistavat tietotekniikan hyödyntämisen uusilla alueilla jotka ovat toistaiseksi olleet ulottumattomissa vaikeutensa vuoksi.

Yksi perinteisen tietotekniikan ongelma on se, että järjestelmät suunnitellaan ja ohjelmoidaan tehtäviinsä. Suunnittelijat ja ohjelmoijat eivät kuitenkaan voi ennakoida kaikkia tulevia käyttötilanteita eivätkä tunne kaikkia tulevia järjestelmän käyttäjiä. Niinpä tietotekniikkaa halutaan kehittää oppivaksi.

AKRR'05-konferenssissa käsiteltävät aiheet luotaavat tulevaisuuden tietotekniikan mahdollisuuksia. Teorian lisäksi esillä ovat oppivien järjestelmien moninaiset käyttötavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvien sisällön automaattinen tulkinta, tiedonhaun uudet menetelmät, Shakespearen sonettien rakenteen analyysi, geenitiedon analysointi sekä suomen kielen sanojen rakenteen automaattinen löytäminen ilman kielioppitietoa.

Teknillisessä korkeakoulussa järjestettävässä AKRR'05-konferenssissa oppimisaihetta tarkastellaan monialaisesti: sekä ihmisten ominaisuuksien ja tarpeiden että tietotekniikan kehittämisen näkökulmasta. Teorian lisäksi esillä on vahvasti myös käytäntö: torstaina 16.6. tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan kehittää ihmisläheistä eurooppalaista tietoyhteiskuntaa. Puhujina ovat mm. EU:n komission edustaja Stefano Bertolo, hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman johtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta, sekä johtaja, KTT Seija Kulkki Kauppakorkeakoulusta.

Konferenssiin on toimittajilla vapaa pääsy. Myös etukäteen tehtävät haastattelut ovat mahdollisia.

Lisätietoja:

Prof. Timo Honkela
Teknillinen korkeakoulu
Informaatiotekniikan laboratorio
puh. 050 384 1578
timo.honkela@hut.fi
http://www.cis.hut.fi/tho/

Takaisin AKRR'05-tiedotesivulle