Lehdistötiedote 8.6.2005
(Heti vapaa julkaistavaksi)

Oppiva konekääntäjä kehitteillä

Teknillisen korkeakoulun informaatiotekniikan laboratoriossa on aloitettu uusi haastava tutkimushanke. Siinä kehitetään menetelmiä, joiden odotetaan parantavan huomattavasti konekäännöksen laatua. Tavoitteena on järjestelmä, joka oppii kääntämään lukemiensa tekstien perusteella. Eri kielten välillä tapahtuvan käännöksen lisäksi välineitä voitaneen tulevaisuudessa käyttää saman kielen sisällä tapahtuvaan "kääntämiseen".

Hankkeen vetäjä professori Timo Honkela toteaa: "Maallikoiden on vaikea saada selkoa asiantuntijoiden puheista ja eri alojenkin asiantuntijoillakin on vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Esimerkiksi tietotekniikan ja lääketieteen ammattilaiset käyttävät keskenään kieltä, jota ulkopuolisen on lähes mahdonta ymmärtää. Maallikon on helpompi ymmärtää lääkärin ilmaisu 'hoidosta johtuva tartunta' kuin 'iatrogeeninen infektio'. Vastaavasti jonkin tietokonesovelluksen kanssa kamppailevaa käyttäjää naapurinpojan tokaisu 'konnu vain läggää' hämmentää, kun taas ilmaisu 'tietoliikenneyhteys takkuilee' kertoisi ymmärrettävämmin ongelman luonteesta. Kääntämisen apuvälineet ovat siis hyödyksi sekä saman kielen sisällä että eri kielten välillä. Ilmeistä hyötyä oppivista konekäännösvälineistä olisi EU:ssa. Kaikille 20:tä eri virallista kieltä puhuville on nykyisin vaikea järjestää kattavaa mahdollisuutta käyttää omaa kieltään eurooppalaisessa yhteistyössä ja vaikuttamisessa."

Honkela jatkaa: "Hankkeen tarkoituksena on auttaa ihmisiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tulevaisuudessa tulokset toivottavasti auttavat sekä eurooppalaisten keskinäisessä kanssakäymisessä että hyvin arkisissa ongelmatilanteissa. Yrityksissä kohteena voi olla tuotekehitys- ja markkinointiosaston välinen keskustelu. Periaatteellista estettä ei myöskään ole sille, etteikö apuvälineistä olisi tulossa apua kotipiirinkin ristiriitatilanteisiin."

Tutkimusaihe on laaja ja haastava, mutta sen pohjana on Teknillisen korkeakoulun informaatiotekniikan laboratorion pitkä kokemus koneoppivien menetelmien kehittämisestä sekä laaja yhteistyöverkosto. Hankkeen taustaa ja tavoitteita käsitellään torstaina 16. kesäkuuta ihmisläheisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen keskittyvän seminaarin yhteydessä. Seminaari on osa Espoossa 15.-17.6.2005 järjestettävää kansainvälistä ja monialaista AKRR'05-konferenssissa (http://www.cis.hut.fi/AKRR05/). Konferenssissa on mukana osallistujia noin 15 eri maasta.

Kutsu

Median edustajana olet lämpimästi tervetullut kuulemaan lisää aiheesta AKRR'05-konferenssissa. Torstaina 16.6. klo 9.30 puhuu tietoyhteiskuntakehityksestä EU:n komission edustaja Stefano Bertolo. Konekäännöshanketta käsitellään klo 10.30 alkavassa osuudessa. Tilaisuuden ohjelma löytyy sivulta http://www.cis.hut.fi/AKRR05/programme.html#opening

Konferenssi järjestetään Teknillisen korkeakoulun uudessa TUAS-talossa osoitteessa Otaniementie 17, Espoo, sali AS2 (2. krs.). Pressikortin ja lisämateriaalia voi noutaa ensimmäisessä kerroksessa olevasta ilmoittaumispisteestä.

Lisätietoja ja haastattelut:

Ma prof. Timo Honkela, fil.tri
Teknillinen korkeakoulu
Informaatiotekniikan laboratorio
PL 5400, 02015 TKK
puh. 050 384 1578
timo.honkela@hut.fi
http:/www.cis.hut.fi/tho/


Takaisin AKRR'05-tiedotesivulle