Lehdistötiedote 31.5.2005
(Heti vapaa julkaistavaksi)

Tietotekniikan avulla EU lähemmäksi kansalaisia

EU:n perustuslakia koskevien kansanäänestyksien yhteydessä on tullut esille huoli siitä, että EU on liian etäällä ihmisistä. Ranskalainen on huolissaan siitä, että valta häneen suoraan vaikuttavista asioista siirtyy keskitetylle hallintokoneistolle tai siitä, että monikielisessä ja -kulttuurisessa Euroopassa hänen huoliaan ja ajatuksiaan ei oteta huomioon. Samat huolet koskevat tietysti kaikkia eurooppalaisia - myös meitä suomalaisia.

Teknillisessä korkeakoulussa 15.-17.6.2005 järjestettävän kansainvälisen AKRR'05-konferenssin yhteydessä tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan kehittää ihmisläheistä eurooppalaista tietoyhteiskuntaa. Aiheelle on 16.6. omistettu koko päivän sessio, jossa puhujina ovat mukana mm. EU:n komission edustaja Stefano Bertolo, hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman johtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta, sekä johtaja, KTT Seija Kulkki Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Tilaisuudessa järjestetään myös aivoriihi, jossa konferenssin osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan ja ideoitaan.

Session yksi lähtökohta on Suomen puheenjohtajuuskaudella 2006 julkistettavaksi kaavailtu Personal EU -aloite. Aloitteen perusajatus on, että kukin voisi valita työ-, kehitys- ja harrastusryhmänsä hengenheimolaisistaan useasta EU-maasta. Innovatiiviset tietotekniset yhteistyövälineet voivat tukea tällaisia tiimejä ja niiden yhteistoimintaa sekä auttaa ihmisiä arvostamaan ja ymmärtämään toinen toistensa ajatuksia yli kielimuurien. Euroopan unionin nopea kehitys yhdenmukaistaa tehokkaasti, mutta voi uhata pieniä ja vähän isompiakin kieliä. Kuitenkin kielet ja niiden taustalla olevat kulttuurit ovat rikas innovaatioiden lähde.

Oppivien järjestelmien huippututkijat kokoontuvat kansainväliseen ja monitieteiseen AKRR'05-konferenssiin esittelemään viimeisimpiä tutkimustuloksia, jotka edesauttavat Personal EU -tyyppisten tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:

Ihmisläheinen eurooppalainen tietoyhteiskunta -sessio:

Kurt Linderoos
Takapiru Oy
puh. 0500 704 464
kurt.linderoos@takapiru.fi
http://www.takapiru.fi

AKRR'05-konferenssi:

Timo Honkela
Teknillinen korkeakoulu
Informaatiotekniikan laboratorio
puh. 050 384 1578
timo.honkela@hut.fi
http://www.cis.hut.fi/tho/

Takaisin AKRR'05-tiedotesivulle