Lauselogiikan toteutuvuustarkastus: käytännönläheistä teoriaa

Reference:

Matti Järvisalo. Lauselogiikan toteutuvuustarkastus: käytännönläheistä teoriaa. Tietojenkäsittelytiede, 22:47–63, 2004. In Finnish.

Abstract:

Tämä artikkeli käsittelee loogisten lauseiden toteutuvuutta laskennallisena ongelmana. Tavoitteena on esittää tutkimusalueena teorian ja käytännön välimaastoon sijoittuvan toteutuvuustarkastusmenetelmien kehittämisen ja tehokkuusvertailun perusideoita. Lisäksi pyritään kartoittamaan toteutuvuustarkastusmenetelmien nykyisiä käyttökohteita sekä tutkimusalueen haasteita.

Suggested BibTeX entry:

@article{Jarvisalo:tkt04,
    author = {Matti J{\"a}rvisalo},
    journal = {Tietojenk{\"a}sittelytiede},
    note = {In Finnish},
    pages = {47--63},
    title = {Lauselogiikan toteutuvuustarkastus: k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}nl{\"a}heist{\"a} teoriaa},
    volume = {22},
    year = {2004},
}

PDF (119 kB)