Todistuskompleksisuudesta Boolen piirien toteutuvuustarkastuksessa

Reference:

Matti Järvisalo. Todistuskompleksisuudesta Boolen piirien toteutuvuustarkastuksessa. In Pasi Fränti and Esko Marjomaa, editors, Tietojenkäsittelytieteen päivät 2004, volume 5 of International Proceedings Series of Department of Computer Science, University of Joensuu, pages 49–53. Joensuun yliopisto, 2004. In Finnish.

Suggested BibTeX entry:

@inproceedings{Jarvisalo:TktP04,
    author = {Matti J{\"a}rvisalo},
    booktitle = {Tietojenk{\"a}sittelytieteen p{\"a}iv{\"a}t 2004},
    editor = {Pasi Fr{\"a}nti and Esko Marjomaa},
    note = {In Finnish},
    pages = {49--53},
    publisher = {Joensuun yliopisto},
    series = {International Proceedings Series of Department of Computer Science, University of Joensuu},
    title = {Todistuskompleksisuudesta {B}oolen piirien toteutuvuustarkastuksessa},
    volume = {5},
    year = {2004},
}

PostScript (204 kB)
GZipped PostScript (84 kB)
PDF (102 kB)