Autoepisteeminen logiikka epämonotonisen päättelyn pohjana

Reference:

Ilkka Niemelä. Autoepisteeminen logiikka epämonotonisen päättelyn pohjana. Tietojenkäsittelytiede, 6:15–25, 1994.

Suggested BibTeX entry:

@article{Niemela94:tkt,
    author = {Ilkka Niemel{\"a}},
    journal = {Tie\-to\-jen\-k\"a\-sit\-tely\-tiede},
    pages = {15--25},
    title = {Autoepisteeminen logiikka ep\"amonotonisen p\"a\"attelyn pohjana},
    volume = {6},
    year = {1994},
}

This work is not available online here.