Lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaiseminen laskennallisessa gridissä

Reference:

Antti E. J. Hyvärinen. Lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaiseminen laskennallisessa gridissä. In Lea Kutvonen and Päivi Kuuppelomäki, editors, Tietojenkäsittelytieteen päivät 2006, volume B-2006-3 of Tietojenkäsittelytieteen laitoksen julkaisjua sarja B, pages 37 – 43. Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2006.

Suggested BibTeX entry:

@inproceedings{Hyvarinen:tktp06,
    author = {Antti E. J. Hyv{\"a}rinen},
    booktitle = {Tietojenk{\"a}sittelytieteen p{\"a}iv{\"at} 2006},
    editor = {Lea Kutvonen and P{\"a}ivi Kuuppelom{\"a}ki},
    pages = {37 -- 43},
    publisher = {Tietojenk{\"a}sittelytieteen laitos},
    series = {Tietojenk{\"a}sittelytieteen laitoksen julkaisjua sarja B},
    title = {Lauselogiikan toteutuvuusongelman ratkaiseminen laskennallisessa gridiss{\"a}},
    volume = {B-2006-3},
    year = {2006},
}

This work is not available online here.